Moření kovových povrchů, tzv. brynýr

      

ÚVODEM

Považuji za nutné upozornit všechny zájemce, že pro použití dále zveřejněných návodů je potřeba základních znalostí chemické laboratorní praxe. V řadě případů jde o agresivní chemikálie, jedy, žíraviny, látky oxidující a pod. Rozhodně nedoporučuji experimentovat začátečníkům. Obzvláště taveniny dusičnanů a pod. nejsou lázně, které by bylo možno podceňovat!!

Totéž lze říci o kvalitě vytvořených povrchů. Všechny návody je nutno předem prověřit na kusu materiálu stejného složení, který chceme upravovat. Vzhled a výsledné zbarvení záleží mnohdy na řadě vedlejších okolností, které podchytit je obvykle věcí zkušenosti. Vodu doporučuji používat destilovanou, nebo alespoň převařenou. Voda z kohoutku svou přirozenou tvrdostí může způsobit mapy nebo kapky. Náležitou pozornost je třeba věnovat také odmaštění povrchů a dále vážení chemikálií, jejich čistotě, teplotám atd.

Vlastní návody, jak vyplývá z textů, jsou složeny z řady číslovaných lázní, nebo jejich kombinací. 

STRANA 1

STRANA 2

STRANA 3

STRANA 4

STRANA 5

STRANA 6

STRANA 7