Anglické názvosloví u křesadlových zámků

B. E. Spencer / překlad Peggy

 

(poznámka – k výrazům v uvozovkách neznám správný český ekvivalent – znalci nechť laskavě doplní)

Flint Lock, External View / Kř. Zámek – vnější pohled

A- Lockplate / zámková deska

B- Feather of frizzen spring / „pero“ pružiny ocílky

C- Frizzen spring screw / šroub pružiny ocílky

D- Mainspring retainer stud / čep uložení hlavní bicí pružiny

E- Frizzen spring / pružina ocílky

F- Tail of frizzen / „ocas“ ocílky

G- Frizzen pivot screw / vodicí šroub ocílky (čep)

H- Frizzen (hammer, steel) / ocílka

I- Face of frizzen / plocha ocílky

J- Pan / pánvička

K- Flashguard / „límec“, chránič

L- Cock (hammer) / kohout

M- Lower (fixed) vise jaw / spodní pevná čelist kleštin

N- Upper (moveable) vise jaw / horní pohyblivá čelist kleštin

O- Vise screw (cock screw)

P- Sear spring screw tip / konec šroubu pružiny západky

Q- Tail of lockplate / „ocas“ zámkové desky

R- Sear pivot screw tip / konec šroubu západky

S- Tumbler screw / šroub kohoutu

 

Flint Lock, Internal View / Křes. Zámek, vnitřní pohled

A- Upper limb of mainspring / horní rameno bicí pružiny

B- Lower limb of mainspring / spodní rameno bicí pružiny

C- Mainspring retainer hook / opěrka bicí pružiny

D- Tumbler hook of mainspring / hák bicí pružiny

E- Cup of tumbler / hák ořechu

F- Tail of frizzen / „ocas“ ocílky

G- Tumbler axle-pivot / osa-vodicí čep ořechu

H- Frizzen (hammer, steel) / ocílka

I- Face of frizzen / plocha ocílky

J- Pan / pánvička

K- Flashguard / chránič

L- Cock (hammer) / kohout

M- Lower (fixed) vise jaw / spodní čelist kohoutu

N- Upper (moveable) vise jaw / horní čelist kohoutu

O- Vise screw (cock screw) / šroub kleštin

P- Bridle / stolička

Q- Sear pivot screw / šroub-čep západky

R- Body of the sear / tělo západky (západka)

S- Arm of the sear / rameno západky

T- Sear spring / pružina západky

U- Sear spring screw / šroub pružiny západky

V- Bridle screw / šroub stoličky

W- Stop, upper vise jaw / doraz horní čelisti kleštin

X- Cock spur (hammer spur) / ostruha kohoutu (palečník)

Y- Frizzen pivot screw / vodicí šroub (čep) ocílky

Z- Bolster / „výztuha“ desky

AA- Fly / přemetka

BB- Frizzen spring retainer stud / čep uložení pružiny ocílky