Trapperské střelecké soutěže

 

 

Protože moje myšlenka vždy byla přiblížit se v Trappers´ Corralu co nejvíce historickým soutěžím a disciplínám, začal jsem studovat dostupnou literaturu. Hlavním vodítkem byly pro mne kapitola "Old-Time Shooting Matches" a "Rendezvous & Shoots" z Buckskinnigu.

 

V době, která nás zajímá, probíhaly zpočátku střelecké soutěže téměř výlučně jako sázky. Tomu odpovídala i pravidla (velmi jednoduchá) a terče (také velmi primitivní).

Terč byl obvykle jednoduchý světlý obrazec čtyřhranného či okrouhlého tvaru, který vznikl oloupáním kmene, povalením špalku a pod. Střed byl obvykle označen křížem ve tvaru X, kroužkem, nebo jinou značkou namalovanou uhlem, kaší ze střelného prachu, a pod. Střed byl někdy značen dolarem, nebo značkou stejné velikosti. Někdy se střílelo také na hořící svíci. Zvláštností bylo tradiční střílení na hlavu živého krocana umístěného za kládou.

Vzdálenosti byly různé, od 25-30 metrů[1] do 200 metrů, přičemž na 25-30 metrů se střílelo na hlavu hřebíku, který byl částečně zatlučen ve středu terče, nebo na svíci. Obvyklé vzdálenosti ve starší době (asi do r. 1825) byly 50-75-100 metrů, a na vzdálenost 100m byli údajně střelci schopni zasáhnout kruh o průměru 6 palců. I když se údaje značně liší, a dochovaly se spíše záznamy o mimořádných výkonech, lze považovat za pravděpodobné, že tehdejší střelci s drážkovanými riflemi dokázali na 100 m zasáhnout cíl o velikosti lidské hlavy, a na 200 m lidskou figuru.

Co mne zaujalo, byl fakt, že při sázkách byl často velmi důležitý faktor času. Nestřílel se totiž obvykle pevně stanovený počet ran, ale tolik, kolik dokázal střelec v daném limitu nabít a vystřelit. Počítalo se, kolika ranami z vystřelených střelec zasáhl cíl, a teprve v případě nerozhodnosti se odměřoval soustřel, nebo vzdálenost od středu. Na vzdálenosti do 100 m se většinou střílelo ve stoje bez opory ("off-hand").

Později se ustálila střelba na kruhové terče s malým počtem kruhů, obvykle jedním až třemi. S dokonalejšími puškami se prodloužily vzdálenosti, a střílelo se i na 200 a 300 m. Vznikající soutěže směřovaly vývoj spíše ke střelbě na extrémně velké vzdálenosti. Přitom vyvinuli američtí střelci i speciální zbraně, a mimo jiné i polohu  v leže na zádech.

 

Dnešní trapperské střílení v USA

Američtí buckskineři provozují střelbu v mnoha různých podobách, počínaje lovem zvěře, a klasickou terčovou střelbou konče.

Běžně se střílí na 50 a 100m.  Terče jsou užívány buď moderní papírové, nebo klasické "špalky".

Střílí se i na zvláštní terče, jako je kývající plechový trojúhelník symbolizující hlavičku krocana.

Zvláštní kapitolou moderních soutěží jsou "parkury" napodobující realitu boje s indiány a lov divoké zvěře. K tomu jsou užívány různé skryté, výklopné a pohyblivé terče, rozmístěné podél různě složité trasy parkuru, často poměrně náročné, kde závisí i na rychlosti a obratnosti trapperů. Jedna z fotografií např. ukazuje trappery brodící řeku, před kterými se najednou objeví terče s obrazy indiánských bojovníků v životní velikosti. Terče jsou zavěšeny pojízdně na lanku nataženém šikmo přes řeku. Některé části cesty se zdolávají pěšky, jiné třeba na kanoi.[1]vzdálenosti jsou přepočteny a zaokrouhleny z údajů v yardech, stopách a palcích