Obvyklé zbraně mountainmenů

 

Dnes bych chtěl navázat na předchozí článek o střelných zbraních MM. Použil jsem opět převážně zdroje z diskuse v  internetové konferenci AMM. Tentokrát byla diskuse vedena kolem možnosti zmapování nejpoužívanějších zbraní mezi MM.

 

Hned v počátku je potřeba uvést, že máme většinou notně zjednodušené představy o tom, co MM nosili za zbraně. Takto zjednodušené představy měl i tazatel - iniciátor diskuse. Chtěl vědět, zda existuje nějaký seznam typů pušek, riflí, hladkých pušek, obchodních pušek atd., a které nejvíce převládaly mezi MM. Zdálo se mu málo konkrétní, když bývá uvedeno, že nosili hodně riflí, North-West pušek, fusilek (computer mi nutí do překladu za „fusil“ tvrdě mušketu - co na to znalci ?), atd.

 

Dostalo se mu odpovědi, že již před lety se o podobný přehled snažil Charles Hanson, ale našel mnoho neznámých. Například propuštění vojáci dostávali často do civilu své muškety, ale nejsou známa ani přesná čísla, ani kam s nimi odešli. Tyto pušky byly pak nalézány v Rockies nebo na Pláních, ocvočkované, rozbité a přestavěné, nebo jejich části použité na jiných zbraních.

Obdobné to bylo s North-West puškami, obchodními puškami a vším od fowlerek (ptáčnic) až po plains rifle - každý nový nález mění nejen počty zbraní, ale často celkový pohled na problematiku jako takovou. Nelze prostě zodpovědně prohlásit, že taková nebo onaká puška z daného časového rozmezí mezi lovci nebyla.

Buck Conner jako příklad uvádí svou obchodní Sharpsku vyrobenou před rokem 1813 v omezeném počtu v Anglii. Tyto pušky se údajně prodávaly s přesnou evidencí podle výrobních čísel výhradně na východním pobřeží (odtamtud pochází Buckova rodina i puška), ale přesto Charles Hanson našel nějaký vrak této pušky na staré dobytčí farmě v Nebrasce a předal ho do muzea. Jeden odhad je prostě stejně dobrý, jako jakýkoli jiný - jediné na čem se dá stavět je, kolik určitého typu pušek bylo vyrobeno a prodáno.

 

Nejpravdivější odpověď prý je, že nosili jakýkoliv typ střelné zbraně který měli, když odcházeli do hor.

Existují dokumenty, které líčí kolik střelných zbraní bylo dopravováno do  hor  obchodními společnostmi. Problém je v tom, že obchodní společnosti dokumentovaly všechny  podrobnosti o látkách a velikosti a barvě korálků, ale ráže střelných zbraní nebo velikost a styl nožů neuváděly.  Jsou uvedeny velká množství řeznických nožů a lékařských nožíků, ale bez popisu stylu nebo velikosti. Totéž u pušek - v  "hlavních knihách" a "nákladních listech" je  uvedeno pouze "rifles", guns", "fusils", atd. Žádné specifické značky, styly, nebo druhy, nic jiného než  pár záznamů o "NW guns" nebo "NW Fusils". Jediné zajímavé záznamy citují "twisted fusils“ versus "běžná fusils“.  Zřejmě tím prý byly míněny drážkované a hladké pušky. Jediný  odkaz  k nějaké specifické "značce" nebo výrobci byl k puškám "Hawken".

Ani v denících prý vypravěči neměli ve zvyku uvádět podrobnosti, jaké specifické střelné zbraně nesli, jen zmínky, že měli nějakou „rifle“ nebo „gun“ nebo „fusil“.

Tyto údaje navíc vůbec  neodráží další pohyb střelných zbraní. Krom to je prý velmi různé, jak dlouho  sloužila průměrná střelná zbraň která byla vzata do  hor.  Jednu věc musíme mít na mysli, kvalitní střelné zbraně byly vysoce opatrovány stejně jako jsou dnes, ale pro většinu lovců byly pušky byly jen nástroje, jako pasti, nože a každá jiná  výstroj.  Byly nezbytné pro „sklizeň“ kožešin, a stejně jako dnes tesařské nebo instalatérské nástroje - když se jeden opotřeboval, tak sehnali další .

 

 Jako ukázku materiálů, z kterých vycházejí předchozí tvrzení uvádím dále přehled střelných zbraní dodaných na západ prostřednictvím „Správy Indiánských záležitostí a darů“. Tato „Administration of Indian Gifts“ byla ovládaná  BOARD OF TRADE (obchodní komorou) a v první  pol. 18. století dodávala pro BOARD OF ORDNANCE (správu vojenských skladů) zbraně, střelný prach a olovo, všechny určené pro dary Indiánům. Tato praxe byla zastavena v r. 1753 z nejasných důvodů. Od té doby bylo zcela na obchodní komoře objednat  zbraně, a vybrat si kdo by je stavěl. V  r. 1755 byl vybraným kontrahentem Richard Wilson of Minories, London. Wilson a jeho syn William pokračovali v dodávkách pro severoamerický indiánský obchod až do půlky devadesátých let 18. století. Poté byli nasmlouváni další kontrahenti, a firma Wilson  ztratila výsadní postavení.

 

 Počty uvedené se jménem kontrahenta jsou množství prodaná  Ordnance Stores (vojenskými sklady) v letech 1813 - 1816 (rozumím tomu tak, že takto byly přinejmenším z části prodány i volně bez vazby na indiánské dary):

 

David BLAIR (po smrti jeho vdova)                781

Jane Hannah BLAIR                                         538

Samuel & William DAWES                          1,048

Samuel GALTON                                          2,557

John GILL                                                          943

Thomas HAMPTON                                    1,135

Richard & William HOLLIS                         1,215

KETLAND & ALLPORT                               2,779

KETLAND & WALKER & CO.                     2,983

Thomas LOWNDES                                     1,267

MORRIS & GRICE                                        1,821

Thomas MOXHAM                                        1,532

William J. ROLFE                                          1,335

Ramsay & Richard SUTHERLAND            2,587

Henry & John WHATELEY                         1,580

Robert WHEELER & SON                           1,491

WILLETS & HOLDEN                                   1,194

 

součet                                                          26,786

 

dále je seznam druhů zbraní vyrobených za každý rok těchto čtyř let kontraktů

 

Zbraně                       1813               1814               1815               1816               součet

obyčejné pušky         2,911              5,595              3,806              182                 12,494

CHIEF'S GUN           3,448              2,934              3,645              91                   10,118

RIFLES                      0                     801                 737                 0                     1,538

PISTOLS                  531                 1,319              786                 0                     2,636                                                                                       _____            _____            _____            ____               ______  

                                   6,890              10,969           8,974              273                 26,786

 

Zvýše uvedených čísel si jistě každý sám udělá závěry o sortimentu a počtech zbraní, které se tou či onou cestou dostávaly na západ. Pro mne bylo zajímavé srovnání počtu hladkých pušek, riflí a pistolí.

Nakonec ještě jednu zajímavost  - v knize Firearms of the American West Volume 1 jsou podrobně popsány smlouvy, ze kterých vyplývá, že American Fur Company i další měly v Pensylvánii a St. Louis založené vlastní kovářské a puškařské dílny.

 

 

Doporučená literatura:

"The Plains Rifle", Charles E. Hanson, Gun Room Press, 127 Raritan Ave, Highland Park, NJ

„Trade Guns“ - článek v Tomahawk & Long Rifle  od Bucka Connera

"Firearms, Traps, & Tools of the Mountain Men" od Carla P. Russella

"Guns on the Early Frontier" od Carla P. Russella

„Firearms of the American West Volume 1“

 

BOMBA - webové stránky Bucka CONNERA - TÉMĚŘ VŠE O mm NA JEDNOM SAJTU !!

http://pages.about.com/buckconner