ZÁCHRANA PŘI MALÉRU

        

RÁNA NEVYŠLA

Nejčastějším problémem je, že nevyjde rána. Zároveň je to jedna z nejvážnějších závad, kterou nelze podceňovat. Nejprve je třeba počkat řádově několik desítek sekund, zda nedojde k opožděnému výstřelu. Zbraň přitom musí mířit stále k terči !!

Pokud se stav nezmění, je třeba prověřit postupně příčiny selhání. Nejprve nasadíme novou zápalku a zkusíme znovu vystřelit. Pak je možné zkontrolovat piston, zda není ucpaný a pročistit ho jehlou. Je rovněž možné nasypat trochu prachu do pistonu, nasadit další zápalku a zkusit vystřelit.

Když nevyjde ani to, je buď silně ucpaná zátravka, vlhký prach a nebo prach chybí zcela (zdá se to nepravděpodobné, ale stává se to běžně). Můžeme také zkusit odměřit nabijákem (u pušky a pistole), zda není kule příliš hluboko, což by svědčilo o tom, že prach nebyl nasypán. Další postup je následující – vyšroubovat piston a zkontrolovat, zda je zátravka průchozí. Demontovat mušli nebo zaslepovací šroub na válečku a provést stejnou kontrolu. Je-li cesta ucpaná zhutněným prachem, vyškrabat ho jehlou. Podsypat prachem, sestavit zpět a zkusit odpálit. Pokud se nepovede odpálit ani takto, lze pokus opatrně a pečlivě zopakovat. I malá dávka prachu by měla dostat kuli z hlavně.

POZOR ! Střela musí být před výstřelem vždy na dně – nikoli někde „v půli“ hlavně ! Hrozilo by vydmutí hlavně!

 

ZAJIŠTĚNÍ SELHANÉ ZBRANĚ

Pokud se nepovedlo vystřelit kuli po podsypání, bude zřejmě následovat dílenská oprava. Zbraň je potom třeba zabezpečit pro transport a opravu. To je nejlepší provést zalitím obsahu komory olejem – z olejničky nebo spreje napustíme do komory přes zátravku nadbytek oleje. Piston je dobré na to vyšroubovat, aby měl olej co nejlepší cestu do komory. Pokud je prach v komoře dobře nasáklý olejem, je možné zbraň bezpečně transportovat a následně i bezpečně opravit.

 VYTAŽENÍ KULE

Pokud se nepodařilo selhanou ránu odpálit a zbraň jsme zajistili nalitím oleje, můžeme kuli vytáhnout pomocí speciální „vývrtky“ – vytahováku našroubovaného na nabiják. Lze také demontovat dnový (resp. komorový šroub) a kuli nabijákem vyrazit.

 

Na obrázku je sada nářadí , z leva - rukojeť, vytahovač ucpávek, broznový kartáč, bavlněný kartáč, vytahovač kulí (nahoře), redukce 

První postup hrozí poškozením vývrtu, hlavně při použití nevhodných nástrojů a je obtížnější.

Druhý postup důrazně nedoporučuji začátečníkům! Vlastní postup se liší kus od kusu, často je obtížné dnový (komorový) šroub povolit a také správně namontovat zpět.

U revolverů Colt, které mají piston rovně zezadu v ose komory, lze vyrazit kuli tenkou bronzovou tyčkou po demontáži pistonu.

Nedoporučuji na práci v komoře zbraně používat ocelové nářadí! Ani promaštěný prach nemusí být bezpečný.

POKUD SI NEJSME JISTI, RADĚJI SVĚŘME OPRAVU PUŠKAŘI, NEBO ZKUŠENÉMU KOLEGOVI !

 

SLABÝ VÝSTŘEL (horší než žádný)

Pokud je zvuk výstřelu podezřele slabý, nebo se zdá, že kule nedoletěla k terči, je nutné vždy předvídat možnou závadu !!

V tomto případě u pušky a u pistole zkontrolujeme nabijákem, zda kule opustila hlaveň. U revolverů zkontrolujeme, zda je hlaveň prázdná po sejmutí hlavně (Colt) nebo po vyjmutí válce (Remington).

POZOR !! Tuto možnost selhání nepodceňujte! Viděl jsem třikrát revolver ucpaný olovem po selhání první rány, z toho dvakrát zničený (a jednou byl můj :-(   )!