PŘEDOVKY A ZÁKON

       

Podle zákona o zbraních platného v době psaní těchto stránek jsou jedno- a dvou-rané předovky zbraněmi nepodléhajícími registraci. Jsou tedy volně prodejné dospělým osobám a není k nim potřeba zbrojní průkaz.

Jiná situace je u perkusních revolverů, které nesplňují výše uvedenou podmínku (více než dvě rány na jedno nabití). Ty musí být řádně registrovány a musí k nim majitel vlastnit zbrojní průkaz skupiny B.

Zbraně používané ke střelbě musí být v dobrém technickém stavu a mít značky uznávané zkušebny.

Zbraně se smí používat pouze na schválených střelnicích za dodržení všech zákonných a bezpečnostních předpisů.

 

VÝBĚR ZBRANĚ:

Nebudu zde řešit výběr zbraně pro jednotlivé styly. Nehodlám ani rozebírat výhody a nevýhody zbraní od různých výrobců a pod. Pouze se chci zmínit o nákupu nové nebo použité zbraně s ohledem na technický stav.

Protože i v „kamenných“ obchodech se objevují komisní prodeje a nové zbraně z nejistých dovozů (reklamace, druhá kvalita), je nutné si pečlivě prohlédnout a vyzkoušet každý kus. Zbraň musí být bez koroze a viditelných vad a nepravidelností. Mechanismus musí chodit bez násilí, přesně a hladce.

I sériově vyráběné repliky jsou spasovány a doladěny ručně, takže každý kus je vlastně originál. Náhradní díly se k nám dnes prakticky nedovážejí, puškařské práce jsou drahé, a ne každý puškař „umí“ předovky.

Jakákoliv i zdánlivě drobná vada či nepravidelnost znamená do budoucna možnost vážných potíží a nákladných oprav!

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANEB CO K TOMU POTŘEBUJI

Všechny předovky, jak známo, se nabíjejí černým prachem, olověnou střelou, ucpávkou a zápalkou. Dále vyjmenuji pomůcky potřebné k vlastní střelbě, nástroje na výrobu střeliva apod. budou zmíněny jinde.

-prachovnice nebo roh na prach+odměrka

-pro pušku a pistoli  - dřevěná palička, nejlépe s dříkem, který se vejde do vývrtu („starter“)

-pro pušku a pistoli – nabiják (pokud nechci použít originální)

-zásobník na zápalky (není nezbytně nutný)

-klíč na pistony + šroubovák (nejlépe kombinovaný nástroj), příp. nůž

-jehla na čištění zátravky

-olejnička (proč napíšu dále)