Střelecká komise Westerners International Czech Republic

logo

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU WI-CZ 
Pravidla střeleckých soutěží WI-CZ
Sbor rozhodčích
Statut a složení střelecké komise
Praktický průvodce střelbou z předovek
Vzory standardních terčů WI-CZ
Kalendář

 

STATUT STŘELECKÉ KOMISE

POSLEDNÍ AKTUALIZACE STRANY: 18.05.2017


 

  • Střelecká komise ve svých principech vychází z platných zákonů ČR a stanov WI-CZ a slouží k rozvoji střelectví v rámci WI-CZ.

  • Sestavením střelecké komise je radou WI-CZ pověřen Bullet Corral
  • Komise se skládá z delegovaných zástupců Bullet Corralu a má nejméně 3 členy.

  • Komise ze svého středu volí předsedu komise.

  • Funkční období je dvouleté.

  • Jednání komise se mohou účastnit všichni rozhodčí, a to s hlasem poradním.

  • Komise tvoří a spravuje střelecká pravidla WI-CZ, pořádá školení rozhodčích, vydává a prodlužuje licence rozhodčích.

  • Komise se schází nejméně jedenkrát ročně.

  • Komisi může svolat předseda komise, nadpoloviční většina členů komise, rada WI-CZ a revizní komise WI-CZ, a to nejméně s třicetidenním předstihem. Aktuální složení střelecké komise


Míra Oupor - předseda komise, Bullet Corral


Pavel "Peggy" Grund - člen komise, Trappers´ Corral

 

Ladislav "Motýl" Horák - člen komise, Bullet Corral

webmaster:

logo

Předseda komise

Míra "Hurikán" Oupor
E-mail komise:

Tel. předsedy:

603 443 830